Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Symbol
6140

Komórka
RGK.R

Termin załatwienia
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Opis
Wnioskodawca określa:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, NIP,
 2. przedmiot i obszar działalności,
 3. środki techniczne, jakimi dysponuje w celu prowadzenia działalności,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług,
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Kogo dotyczy
Osoby będącymi przedsiębiorcami.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Zaświadczenia lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł za wydanie zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Zaleca się dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w Uchwale Nr 17/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stara Biała.

Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Sposób załatwienia
Wydanie decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł za wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm). Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
 2. Uchwała Nr 17/IV/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stara Biała (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1047 z dnia 11.03.2011 r.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie, które składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

Inne informacje

Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia wójt może:
 1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 2. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Pliki do pobrania:

Lp. Nazwa pliku Zdjęciewersja *.pdf
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Pobierz plik (157kB) pdf

Wytworzył: Anna Kaźmierkiewicz (24 października 2013)
Opublikował: Magdalena Łabędzka (12 listopada 2013, 07:21:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (16 września 2015, 10:44:27)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2155

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij