Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Symbol
5343.4

Komórka
SO

Termin załatwienia
Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Opis
Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego dokonuje osoba zobowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę.
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego w formie dokumentu elektronicznego Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W tym celu należy wypełnić formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” w formie elektronicznej, udostępniony np. na platformie ePUAP. Następnie opatrzeć go własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zastosować podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wypełniony w ten sposób wniosek należy przesłać do Urzędu Gminy Stara Biała.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia.
 3. Dowód osobisty lub paszport.

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 1. Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (D z. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 2. Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 21, tel. 24 366-87-23.

Sposób załatwienia
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego organ dokona wymeldowania osoby z pobytu czasowego. Zaświadczenie o wymeldowaniu wydawane jest na wniosek osoby, która dokonała wymeldowania.

Opłaty
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom. Opłata skarbowa- 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa .
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłata skarbowa- 17,00 zł za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia).
Opłacie nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1628 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić:

 1. w kasie Urzędu Gminy Stara Biała pokój numer 12 (bez dodatkowych opłat).
 2. na rachunek bankowy:
  Bank Spółdzielczy w Starej Białej, ul. Bankowa 1, 09-411 Biała Nr konta: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz.1427 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz.1306 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje - czynność materialno-techniczna.

Inne informacje
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.

Pliki do pobrania:

Lp. Nazwa pliku Zdjęciewersja *.pdf
1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Pobierz plik (72kB) pdf
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu czasowego Pobierz plik (494kB) pdf
3. Pełnomocnictwo Pobierz plik (493kB) pdf

Wytworzył: Adrian Portalski (14 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Łabędzka (14 kwietnia 2015, 08:53:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij