Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Symbol
5343.9

Komórka
SO

Termin załatwienia
Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Opis
Zgłoszenia dokonują zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy osobiście lub przez pełnomocnika.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu.

 1. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą.
 2. Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 3. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

Zgłoszenie wyjazdu bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 1. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego.
 3. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w formie dokumentu elektronicznego
Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W tym celu należy wypełnić formularz „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” w formie elektronicznej, udostępniony np. na platformie ePUAP. Następnie opatrzeć go własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zastosować podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wypełniony w ten sposób wniosek należy przesłać do Urzędu Gminy Stara Biała.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wyjeździe poza poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia.
 3. Dowód osobisty lub paszport.

W przypadku zgłoszenia zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przez pełnomocnika wymagane jest także:

 1. Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (D z. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 2. Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 21, tel. 24 366-87-23.

Sposób załatwienia
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego organ dokona jego zarejestrowania. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wydawane jest na wniosek osoby która dokonała takiego zgłoszenia.

Opłaty
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom. Opłata skarbowa- 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa .
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłata skarbowa- 17,00 zł za zaświadczenie o wyjeździe poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli osoba zgłaszająca wnosi o wydanie zaświadczenia).
Opłacie nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1628 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić:

 1. w kasie Urzędu Gminy Stara Biała pokój numer 12 (bez dodatkowych opłat).
 2. na rachunek bankowy:
  Bank Spółdzielczy w Starej Białej, ul. Bankowa 1, 09-411 Biała Nr konta: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz.1427 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz.1306 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje - czynność materialno-techniczna.

Inne informacje
Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Pliki do pobrania:

Lp. Nazwa pliku Zdjęciewersja *.pdf
1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz plik (79kB) pdf
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o o wyjeździe poza granica Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz plik (494kB) pdf
3. Pełnomocnictwo Pobierz plik (493kB) pdf

Wytworzył: Adrian Portalski (14 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Łabędzka (14 kwietnia 2015, 09:57:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 518

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij