Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Symbol
5344

Komórka
SO

Termin załatwienia
Do 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Opis
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 20, tel. 24 366-87-19.

Sposób załatwienia

 1. Wydanie zaświadczenia w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Wydanie decyzji w przypadku odmowy udostępnienia danych.

Do uzyskania dostępu do danych zawartych RDO uprawione są:

 1. podmioty wskazane w art. 72 ust. 2 w zw. z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 ze zm.);
 2. sądy;
 3. inne podmioty jeżeli:
  - wykażą w tym interes prawny,
  - wykażą interes faktyczny.

Opłaty
Bezpłatnie informacje są udostępnianie podmiotom realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne wymienione w art. 72 ust. 2 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).
Opłata za udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych wynosi 31 zł., 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić:

 1. w kasie Urzędu Gminy Stara Biała pokój numer 12 (bez dodatkowych opłat).
 2. na rachunek bankowy:
  Bank Spółdzielczy w Starej Białej, ul. Bankowa 1, 09-411 Biała
  Nr konta: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1131 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. Nr 243, poz. 1452 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.).

Tryb odwoławczy
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

 1. Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.

Pliki do pobrania:

Lp. Nazwa pliku Zdjęciewersja *.pdf
1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych Pobierz plik (140kB) pdf

Wytworzył: Barbara Kalinowska (4 grudnia 2015)
Opublikował: Magdalena Łabędzka (4 grudnia 2015, 11:06:30)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (4 grudnia 2015, 12:05:33)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 282

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij