Zameldowanie na pobyt stały

Symbol
5343.1

Komórka
SO

Termin załatwienia
Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Opis
Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba zobowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do danego miejsca.
Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
  W nowo wybudowanym domu dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być dokument z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzający przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
 3. Ważny dowód osobisty lub paszport.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 1. Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (D z. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 2. Ważny dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 20, tel. 24 366-87-19.

Sposób załatwienia
Osobie, która dokonała zameldowania organ gminy wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Opłaty
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom. Opłata skarbowa– 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową można uiścić:

 1. w kasie Urzędu Gminy Stara Biała pokój numer 12 (bez dodatkowych opłat).
 2. na rachunek bankowy:
  Bank Spółdzielczy w Starej Białej, ul. Bankowa 1, 09-411 Biała
  Nr konta: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz.1852 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje - czynność materialno-techniczna.

Inne informacje
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców, natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania, lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.
Osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić do zameldowania potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania) może wystąpić z wnioskiem o zameldowanie decyzją administracyjną. Procedura w tym zakresie została opisana pod hasłem: „wymeldowanie i zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej”.

Pliki do pobrania:

Lp. Nazwa pliku Zdjęciewersja *.pdf
1. Zgłoszenie pobytu stałego Pobierz plik (121kB) pdf
2. Pełnomocnictwo Pobierz plik (112kB) pdf

Wytworzył: Adrian Portalski (12 maja 2013)
Opublikował: Roman Gęsiarz (8 kwietnia 2010, 08:36:25)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (7 października 2016, 07:51:48)
Zmieniono: Aktualizacja procedury oraz plików do pobrania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3809

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij