Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek - osoby fizyczne

Symbol
3123

Komórka
FN.P.

Termin załatwienia
30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opis
Zgodnie z Ordynacja podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzący działalności gospodarczej, ani rolniczej zobowiązany jest do złożenia nw. dokumentów:

 1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek wraz z uzasadnieniem.
  pobierz plik (139kB) pdf
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej Podatnika.
  pobierz plik (121kB) pdf
 3. Dowody obrazujących aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną - uzyskiwanych dochodów własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj.: zeznania podatkowego za poprzedni rok, aktualnych zaświadczeń z zakładu pracy, odcinków rent, emerytur, wyciągów z rachunków bankowych, decyzji przysądzających świadczenia z pomocy społecznej) oraz wydatków własnych, a także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. rachunków za opłaty, spłat kredytów, pożyczek, wydatków na leki) oraz innych dokumentów potwierdzających informacje wskazane. w oświadczeniu;

Podatnik będący osobą fizyczną posiadający gospodarstwo rolne/prowadzący działalność rolniczą zobowiązany jest do złożenia nw. dokumentów:

 1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek wraz z uzasadnieniem.
  pobierz plik (139kB) pdf
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej (Rolnicy)
  pobierz plik (167kB) pdf
 3. Dowody obrazujących aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną - uzyskiwanych dochodów własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj.: zeznania podatkowego za poprzedni rok, aktualnych zaświadczeń z zakładu pracy, odcinków rent, emerytur, wyciągów z rachunków bankowych, decyzji przysądzających świadczenia z pomocy społecznej) oraz wydatków własnych, a także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. rachunków za opłaty, spłat kredytów, pożyczek, wydatków na leki) oraz innych dokumentów potwierdzających informacje wskazane w oświadczeniu.
 4. Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę
  pobierz plik (110kB) pdf
 5. Oświadczenia o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis.
  pobierz plik (87kB) pdf
 6. Zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis.
  pobierz plik (88kB) pdf
 7. Oświadczenie o wykorzystywaniu produktów rolnych na własne potrzeby.
  pobierz plik (62kB) pdf

Podatnik będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do złożenia nw. dokumentów:

 1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek wraz z uzasadnieniem
  pobierz plik (139kB) pdf
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej Podatnika.
  pobierz plik (121kB) pdf
 3. Dowody obrazujących aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną - uzyskiwanych dochodów własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj.: zeznania podatkowego za poprzedni rok, aktualnych zaświadczeń z zakładu pracy, odcinków rent, emerytur, wyciągów z rachunków bankowych, decyzji przysądzających świadczenia z pomocy społecznej) oraz wydatków własnych, a także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. rachunków za opłaty, spłat kredytów, pożyczek, wydatków na leki) oraz innych dokumentów potwierdzających informacje wskazane w oświadczeniu.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  pobierz plik (197kB) pdf
 5. Oświadczenie o otrzymanej /nieotrzymanej pomocy de minimis
  pobierz plik (87kB) pdf
 6. Zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
  pobierz plik (88kB) pdf
 7. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych (rachunek zysków i start, bilans), sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 13, tel. 24 366-87-12.

Sposób załatwienia
Organ podatkowy wydaje decyzję w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę.

Opłaty
Złożenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej/ odsetek za zwłokę zwolnione jest od obowiązku uiszczenia opłaty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
 3. Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1).
 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122).

Tryb odwoławczy
Na decyzję w sprawie umorzenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje
Podanie powinno zawierać dokładne określenie rodzaju zaległości podatkowych, których dotyczy oraz wskazanie okresu za jaki zaległość podatkowa jest należna, wskazanie okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci umorzenia, wskazanie osoby, od której pochodzi podanie oraz jej adresu. Przedmiotem postępowania o umorzenie może być jedynie zaległość podatkowa, tj. podatek, którego termin płatności już upłynął.


Wytworzył: Ewelina Sidwa (6 października 2017)
Opublikował: Roman Gęsiarz (30 czerwca 2010, 11:48:19)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (3 listopada 2017, 13:29:24)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3554

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij