Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – osoby fizyczne

Symbol
3123

Komórka
FN.P.

Termin załatwienia
30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opis
Zgodnie z Ordynacją podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może odroczyć termin płatności podatku, odroczyć termin zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzący działalności gospodarczej, ani rolniczej zobowiązany jest do złożenia nw. dokumentów:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wraz z uzasadnieniem.
  pobierz plik (140kB) pdf
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej Podatnika.
  pobierz plik (121kB) pdf
 3. Dowody obrazujących aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną - uzyskiwanych dochodów własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj.: zeznania podatkowego za poprzedni rok, aktualnych zaświadczeń z zakładu pracy, odcinków rent, emerytur, wyciągów z rachunków bankowych, decyzji przysądzających świadczenia z pomocy społecznej) oraz wydatków własnych, a także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. rachunków za opłaty, spłat kredytów, pożyczek, wydatków na leki) oraz innych dokumentów potwierdzających informacje wskazane. w oświadczeniu;

Podatnik będący osobą fizyczną posiadający gospodarstwo rolne/prowadzący działalność rolniczą zobowiązany jest do złożenia nw. dokumentów:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wraz z uzasadnieniem.
  pobierz plik (140kB) pdf
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej (Rolnicy)
  pobierz plik (167kB) pdf
 3. Dowody obrazujących aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną - uzyskiwanych dochodów własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj.: zeznania podatkowego za poprzedni rok, aktualnych zaświadczeń z zakładu pracy, odcinków rent, emerytur, wyciągów z rachunków bankowych, decyzji przysądzających świadczenia z pomocy społecznej) oraz wydatków własnych, a także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. rachunków za opłaty, spłat kredytów, pożyczek, wydatków na leki) oraz innych dokumentów potwierdzających informacje wskazane w oświadczeniu.
 4. Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę
  pobierz plik (110kB) pdf
 5. Oświadczenia o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis.
  pobierz plik (87kB) pdf
 6. Zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis.
  pobierz plik (88kB) pdf
 7. Oświadczenie o wykorzystywaniu produktów rolnych na własne potrzeby.
  pobierz plik (62kB) pdf

Podatnik będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do złożenia nw. dokumentów:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wraz z uzasadnieniem.
  pobierz plik (140kB) pdf
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej Podatnika.
  pobierz plik (121kB) pdf
 3. Dowody obrazujących aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną - uzyskiwanych dochodów własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj.: zeznania podatkowego za poprzedni rok, aktualnych zaświadczeń z zakładu pracy, odcinków rent, emerytur, wyciągów z rachunków bankowych, decyzji przysądzających świadczenia z pomocy społecznej) oraz wydatków własnych, a także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. rachunków za opłaty, spłat kredytów, pożyczek, wydatków na leki) oraz innych dokumentów potwierdzających informacje wskazane w oświadczeniu.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  pobierz plik (197kB) pdf
 5. Oświadczenie o otrzymanej /nieotrzymanej pomocy de minimis
  pobierz plik (87kB) pdf
 6. Zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
  pobierz plik (88kB) pdf
 7. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych (rachunek zysków i start, bilans), sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 13, tel. 24 366-87-12.

Sposób załatwienia
Organ podatkowy wydaje decyzję w przedmiocie odroczenia terminu płatności podatku/odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Opłaty
Złożenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku/odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę zwolnione jest od obowiązku uiszczenia opłaty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
 3. Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1).
 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122).

Tryb odwoławczy
Na decyzję w sprawie umorzenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje
W razie wydania decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązania, terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę terminem płatności objętej staje się pierwotny termin zapłaty podatku.


Wytworzył: Ewelina Sidwa (3 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Łabędzka (3 listopada 2017, 13:16:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (6 listopada 2017, 09:38:03)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 217

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij