Wydanie decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Symbol
6233

Komórka
RGK.GO.

Termin załatwienia
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Opis
Wnioskodawca określa:
 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, NIP,
 2. przedmiot i obszar działalności,
 3. środki techniczne, jakimi dysponuje w celu prowadzenia działalności,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług,
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Kogo dotyczy
Osoby będące przedsiębiorcami.

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek (druk wniosku dostępny na stronie www.bip.starabiala.pl oraz w pok. Nr 10 Urzędu Gminy Stara Biała,
 2. Zaświadczenia lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł za wydanie zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1282),
 4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru ścieków wystawiony przez stację zlewną.

Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Sposób załatwienia
Wydanie decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł za wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1282). Opłatę można dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy.

Podstawa prawna
 1. Art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie, które składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

Inne informacje

Przedsiębiorca przed złożeniem wniosku winien zapoznać się z wymaganiami dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała zgodnie z Uchwałą Nr 223/XXVIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12.03.2014 r. poz. 2471) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt może:
 1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
 2. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Pliki do pobrania:
Lp. Nazwa pliku Zdjęciewersja *.pdf
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pobierz plik (157kB) pdf

Wytworzył: Monika Adamczyk (6 grudnia 2010)
Opublikował: Roman Gęsiarz (6 grudnia 2010, 08:21:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (16 września 2015, 10:42:25)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4431

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij