Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Gminy Stara Biała

Uchwały Rady Gminy Stara Biała z 2017 roku

Uchwały z roku 2017 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2016 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2015 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2014 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2013 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2012 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2011 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2010 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2009 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2008 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2007 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2006 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2005 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2004 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2003 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2002 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2001 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 2000 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 1999 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 1997 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 1996 Rady Gminy Stara Biała  |  Uchwały z roku 1995 Rady Gminy Stara Biała

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 68) starsze uchwały Rady Gminy Stara Biała »Uchwała nr 241/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w miejscowości Brwilno

Uchwała nr 240/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Proboszczewice

Uchwała nr 239/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z zamianą nieruchomości

Uchwała nr 238/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała

Uchwała nr 237/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017


w sprawie akceptacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w "Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym - Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka"

Uchwała nr 236/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017


w sprawie uchylenia Uchwały Nr 222/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała nr 235/XXVI/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 232/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże

Uchwała nr 231/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała nr 230/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała nr 229/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała

Uchwała nr 228/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie

Uchwała nr 227/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach, składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach i z dotychczasowego Gimnazjum w Starych Proboszczewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Proboszczewicach

Uchwała nr 226/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Białej

Uchwała nr 225/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Maszewie Dużym, składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym i z dotychczasowego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Uchwała nr 224/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 - 2019

Uchwała nr 223/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno- Płock w miejscowości Maszewo Duże.

Uchwała nr 222/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 220/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018 na obszarze gminy Stara Biała
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 68) starsze uchwały Rady Gminy Stara Biała »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij