Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Stara Biała - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Na podstawie art. 18 pkt. 2 lit. d) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Stara Biała.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
 1. mieć ukończony 18 rok życia,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowane wyższe z bardzo dobrą znajomością obsługi komputera, GPS i czytania map cyfrowych),
 3. być osobą sprawną fizycznie, godną zaufania, posiadać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów oraz sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami,
 4. być asertywnym, uprzejmym i cierpliwym, umieć zachować spokój podczas prowadzenia wywiadów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
 5. mieszkać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Stara Biała.

Wymagane dokumenty:
 1. Zgłoszenie kandydatury, które powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. telefon, adres e-mail,
  4. miejsce i datę urodzenia,
  5. miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
  6. w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny.
 2. dokument poświadczający wykształcenie (inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności),
 3. kopia dowodu osobistego,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Informacje dla kandydatów na rachmistrzów:
 1. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 2. Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
 3. Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony przez zastępcę gminnego komisarza spisowego o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
 4. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand - held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
 5. Rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
 6. Zadania rachmistrzów to:
  1. udział w szkoleniach (w terminie 17-19 lutego 2011 r.),
  2. obchód przedspisowy: 1-17 marca 2011 r., w trakcie którego rachmistrze weryfikować będą informacje z wykazów i map cyfrowych,
  3. odprawa przedspisowa: 6-7 kwietnia 2011 r.,
  4. spis ludności i mieszkań: 8 kwietnia - 30 czerwca 2011 r. Każdy z rachmistrzów otrzyma pulę ankiet do spisania, a zebrane informacje rachmistrzowie będą wprowadzali bezpośrednio na otrzymane urządzenia hand - held.
 7. Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Stara Biała ustalono 4 rachmistrzów. Stąd w przypadku większej liczby chętnych kandydatów może być przeprowadzona rozmowa lub test kwalifikacyjny.

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pokój Nr 19 (USC) w dniach i godzinach pracy tutejszego urzędu.
Wymagane dokumenty należy składać do 20 grudnia 2010 r. włącznie w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem: "Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.".

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Bieżące informacje na temat spisu są dostępne na stronie internetowej GUS: www.stat.gov.pl i pod numerem tel. 24 366-87-19.

Pliki do pobrania
 1. Wzór zgłoszenia (320kB) pdf
 2. Oświadczenia (27kB) pdf

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy
/-/ Sławomir Wawrzyński

Wytworzył: Barbara Kalinowska (10 grudnia 2010)
Opublikował: Roman Gęsiarz (5 stycznia 2011, 10:53:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2895

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij