Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Stara Biała (28 czerwca 2012 r.)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIV Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 roku (tj. czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja nt. porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z przebiegu współpracy gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2011 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2011 rok.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Stara Biała wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stara Biała za 2011 rok. pobierz plik
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. pobierz plik
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Stara Biała na rok 2012. pobierz plik
 14. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w 2012 roku. pobierz plik
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze. pobierz plik
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Stara Biała. pobierz plik
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maszewo Duże oraz wschodniej części wsi Mańkowo. pobierz plik
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna (dz. nr 32/14). pobierz plik
 19. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Stara Biała.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski

Załączniki

pobierz plik pdf, 816 kB metryczka
pobierz plik pdf, 296 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij