W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Stara Biała (21 czerwca 2018 r.)

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXX Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
6. Pytania do zaproszonych gości.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z przebiegu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Stara Biała miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Nowe Trzepowo, gmina Stara Biała.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Płocku w sprawie podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała.
20. Zajęcie stanowiska w sprawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 2/II/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
21. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Stara Biała.
22. Interpelacje i zapytania radych oraz udzielenie odpowiedzi.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad.
Z poważaniem

Przewodniczący Rady
/-/Wojciech Żółtowski


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Załączniki

Powiadom znajomego