Wójt Gminy Stara Biała
Sławomir Wawrzyński
tel.: (24) 366-87-17
e-mail: wojt@starabiala.pl