Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Biała jest prowadzony przez Zespół Redakcyjny powołany na podstawie Zarządzenia nr 64.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 17 października 2018 roku w sprawie prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Gminy Stara Biała.


Skład Zespołu Redakcyjnego

Kierownik Zespołu Redakcyjnego
Aleksandra Cylińska

Koordynator Zespołu Redakcyjnego i administrator
Magdalena Łabędzka

Redaktor w zakresie spraw Referatu Inwestycji i Rozwoju
Aleksandra Irena Kozłowska
Robert Wikło

Redaktor w zakresie spraw obsługi rady i promocji gminy
Małgorzata Bornińska

Redaktor w zakresie spraw Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Adrian Patryk Portalski

Redaktor w zakresie spraw Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Monika Lisicka
Anna Kaźmierkiewicz

Redaktor w zakresie spraw Referatu Finansowego
Agnieszka Śmigrocka

Redaktor w zakresie spraw Referatu Drogownictwa i Obsługi Techniczno-Gospodarczej
Ewa Świtalska

Administrator
Roman Gęsiarz