Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała
Wojciech Mieczysław Żółtowski

  1. Zadania i uprawnienia Rady
  2. Skład Rady
  3. Komisje Rady Gminy
  4. Zaproszenia na sesje i projekty uchwał
  5. Uchwały
  6. Protokoły z obrad Rady Gminy
  7. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy
  8. Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych Radnych Gminy

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę w godz. 1530-1700.