Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała
Małgorzata Edyta Lewandowska

  1. Zadania i uprawnienia Rady
  2. Skład Rady
  3. Komisje Rady Gminy
  4. Zaproszenia na sesje i projekty uchwał
  5. Uchwały
  6. Protokoły z obrad Rady Gminy
  7. Interpelacje i zapytania radnych
  8. Oświadczenia majątkowe radnych
  9. Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych Radnych Gminy


Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę w godz. 1530-1700.