Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała
Małgorzata Edyta Lewandowska

  1. Zadania i uprawnienia Rady
  2. Skład Rady
  3. Komisje Rady Gminy
  4. Zaproszenia na sesje i projekty uchwał
  5. Nagrania obrad Rady Gminy
  6. Uchwały
  7. Protokoły z obrad Rady Gminy
  8. Interpelacje i zapytania radnych
  9. Oświadczenia majątkowe radnych
  10. Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych Radnych Gminy


Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwartek w godz. 1500-1630.