Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2010-2014