Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2003 rok
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy w związku z przejściem na emeryturę (Zofia Jarzyńska)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem z dniem 02.02.2015 r. na stanowisko Skarbnika (Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok (Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (Joanna Turalska)