Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok(Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok (Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem z dniem 02.02.2015 r. na stanowisko Skarbnika (Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy w związku z przejściem na emeryturę (Zofia Jarzyńska)
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok