Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok(Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok(Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok(Joanna Turalska)
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (Joanna Turalska)