Adres: ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała
Telefon: 24 367-66-30
E-mail: gops@starabiala.pl
WWW: www.starabiala.pl
Kierownik: Małgorzata Klimczewska

  1. Statut
  2. Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  3. Oświadczenia majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
  4. Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  5. Petycje