Adres: ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała
Telefon: 24 367-66-30
E-mail: gops@starabiala.pl
Adres skrytki ePUAP: /gops-stara-biala/SkrytkaESP
WWW: www.starabiala.pl
Kierownik: Iwona Kuklińska

 

  1. Statut
  2. Regulamin Organizacyjny
  3. Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  4. Oświadczenia majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
  5. Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  6. Petycje
  7. Finanse
  8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  9. Dostępność podmiotu publicznego