Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2003 rok (Danuta Jasińska)
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok (Danuta Jasińska)
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok (Danuta Jasińska)
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok (Danuta Jasińska)
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok (Danuta Jasińska)
Oświadczenie majątkowe w związku z przejściem na emeryturę (Danuta Jasińska)
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (Małgorzata Bartos-Piątkowska)