Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok(Monika Prusaczyk)
Oświadczenie majątkowe z dnia 30.09.2022 r. Monika Prusaczyk -początek zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok(Małgorzata Bartos-Piątkowska)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok(Małgorzata Bartos-Piątkowska)
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (Małgorzata Bartos-Piątkowska)
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (Małgorzata Bartos-Piątkowska)
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (Małgorzata Bartos-Piątkowska)