Adres: ul. Floriańska 4
09-412 Proboszczewice
Telefon: 24 365-00-79
E-mail: spproboszczewice@gazeta.pl
WWW: www.spproboszczewice.pl
Dyrektor: Jolanta Trojanowska

  1. Statut
  2. Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach