Adres:
ul. Floriańska 4, 09-412 Proboszczewice
Telefon: 24 365-00-79

E-mail: spproboszczewice@gazeta.pl
WWW: www.spproboszczewice.pl

Dyrektor: Jolanta Trojanowska
Wicedyrektor: Renata Kikolska

  1. Statut
  2. Struktura organizacyjna
  3. Klauzule informacyjne RODO
  4. Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach