Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2003 rok
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe z dnia 29.08.2014 r. na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe z dnia 05.09.2014 r. na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok