Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok (z tytułu rozpoczęcia pełnienia funkcji Dyrektora GOKiS)
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok