Adres: ul. Floriańska 20
09-412 Nowe Proboszczewice
Telefon: 24 366-06-25
E-mail: przedszkole@nproboszczewice.pl
WWW: www.nproboszczewice.pl
Dyrektor: Małgorzata Przybylińska

  1. Statut
  2. Oświadczenia majątkowe Dyrektora Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
  3. Klauzule informacyjne RODO