Symbol
3153

Komórka
FN.RF.

Termin załatwienia
30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opis
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Kogo dotyczy
Producenta rolnego będącego posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego (w tym dzierżawcy).

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej którego druk jest do pobrania w pokoju nr 13 Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na www.minrol.gov.pl.
 2. Dowód osobisty.
 3. Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej:
  1. od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  2. od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 13, tel. 24 366-87-12.

Sposób załatwienia
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Biała w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminach:
 1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
 2. od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia (przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku).
Pliki do pobrania:
Lp.Nazwa plikuwersja *.docwersja *.pdf
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pobierz plik pobierz plik


Załączniki:

Wzór wniosku
Wzór wniosku (wersja *.doc)
Wzór wniosku (wersja *.pdf)
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku
pobierz plik
pobierz plik
pobierz plik
pobierz plik