1. Sekretarz Gminy
  2. Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
  3. Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
  4. Referat Inwestycji i Rozwoju
  5. Referat Finansowy
  6. Referat Drogownictwa i Obsługi Techniczno-Gospodarczej
  7. Stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych i kadrowych
  8. Stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek złożony w Kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała, pok. nr 22.Załączniki:

pobierz plik
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej