Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek złożony w Kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała, pok. nr 22.Załączniki:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej