1. Zaproszenie do składania ofert i Pakiet Informacyjny
   1. Ogłoszenie o konkursie
   2. Pakiet informacyjny
  2. Uchwała o emisji obligacji
   1. Uchwała Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  3. Uchwała budżetowa oraz uchwała dotyczącą WPF
   1. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2017 rok
   2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok
   3. Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025
   4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025
  4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki
   1. Zarządzenie Nr 25.2016 - sprawozdanie roczne za 2015 rok
   2. Uchwała Nr PŁ.127.2016 - opinia do sprawozdania rocznego za 2015 rok
   3. Zarządzenie Nr 28.2017 - sprawozdanie roczne za 2016 rok
   4. Uchwała Nr PŁ.127.2017 - opinia do sprawozdania rocznego za 2016 rok
  5. Sprawozdania budżetowe za lata 2014-2016 oraz za III kwartał 2017
   1. Sprawozdania budżetowe za lata 2014-2016 oraz za III kwartał 2017
  6. Opinie RIO
   1. Uchwała Nr PŁ.293.2016 - w spr. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
   2. Uchwała Nr Pł.371.2016 - w spr. projektu WPF na lata 2017-2025
   3. Uchwała Nr Pł.372.2016 - w spr. projektu UB i wysokości deficytu na 2017 rok
   4. Uchwała Nr Pł.58.2017 - w spr. możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego
   5. Uchwała Nr PŁ.304.2017 - w spr. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  7. Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach
   1. Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach
  8. Informacja o kredytach, pożyczkach i gwarancjach
   1. Informacja o kredytach, pożyczkach i gwarancjach

 1. Zarządzenie nr 71.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025
  1. Zarządzenie nr 71.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 14 listopada 2017 r.
 2. Uchwała Nr Pł.373.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Biała projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018-2025
  1. Uchwała Nr Pł.373.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 roku
 3. Uchwała Nr Pł.374.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Biała projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok
  1. Uchwała Nr Pł.374.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 roku


Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie
Pakiet informacyjny
Uchwała Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2017 rok
Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok
Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025
Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach
Informacja o kredytach, pożyczkach i gwarancjach
Uchwała Nr PŁ.293.2016 - w spr. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
Uchwała Nr Pł.371.2016 - w spr. projektu WPF na lata 2017-2025
Uchwała Nr Pł.372.2016 - w spr. projektu UB i wysokości deficytu na 2017 rok
Uchwała Nr Pł.58.2017 - w spr. możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego
Uchwała Nr PŁ.304.2017 - w spr. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Zarządzenie Nr 25.2016 - sprawozdanie roczne za 2015 rok
Uchwała Nr PŁ.127.2016 - opinia do sprawozdania rocznego za 2015 rok
Zarządzenie Nr 28.2017 - sprawozdanie roczne za 2016 rok
Uchwała Nr PŁ.127.2017 - opinia do sprawozdania rocznego za 2016 rok
Sprawozdania budżetowe za lata 2014-2016 oraz za III kwartał 2017
Zarządzenie nr 71.2017 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 14 listopada 2017 r.
Uchwała Nr Pł.373.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 roku
Uchwała Nr Pł.374.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 roku