Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach:
Jolanta Trojanowska
 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach:
Renata Kikolska


Załączniki:

Wykaz Kadry Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach w roku szkolnym 2018/2019