Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach:
Jolanta Trojanowska
 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach:
Renata Kikolska


Załączniki: