Dyrektor Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
Małgorzata Przybylińska