Dyrektor Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
Małgorzata Przybylińska


Załączniki:

Wykaz Kadry Pedagogicznej Przedszkola w Nowych Proboszczewicach na rok szkolny 2019/2020