Dyrektor Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
Małgorzata PrzybylińskaZałączniki:

Wykaz kadry pedagogicznej Przedszkola w Nowych Proboszczewicach w roku szkolnym 2020/2021