Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560) przekazujemy Państwu dostęp do informacji pozwalających na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami:


  1. OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację. Z polską wersją Biuletynu można zapoznać się na stronie zespołu CERT Polska znajdującej się w strukturze Państwowego Instytutu Badawczego NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) pod adresem https://www.cert.pl/ouch/.
    Zespół CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty. Na swojej stronie internetowej CERT Polska publikuje roczne raporty z działalności CERT Polska zawierające zebrane dane o zagrożeniach dla polskich użytkowników Internetu, w tym również opisy najciekawszych nowych zagrożeń i podatności, z którymi warto się zapoznać. Raporty dostępne są pod adresem https://www.cert.pl/publikacje/.
  2. STÓJ.POMYŚL.POŁĄCZ.To portal, który jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP.THINK.CONNECT.™, mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Na stronie internetowej kampanii można zapoznać się z dobrymi praktykami, jak również z innymi materiałami i wskazówkami dostępnymi w zakładce Materiały do pobrania.