Nagranie obrad VIII sesji Rady Gminy Stara Biała.
<br />
<div style="text-align: center;"><iframe height="297" src="https://www.youtube.com/embed/keswDqEhLIY" width="75%" allowfullscreen=""></iframe></div>