Informacja Wójta Gminy Stara Biała z dnia 2 kwietnia 2020 roku o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Załączniki:

Informacja Wojta Gminy Stara Biała z dnia 2 kwietnia 2020 r.
Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r.