„Realizacja zajęć i warsztatów dla uczestników klubu Seniora” w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - Realizacja zajęć i warsztatów dla uczestników Klubu Seniora
Załącznik nr 1 - Druk oferty
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna
Unieważnienie postepowania