Postanowienie Nr 217/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Stara Biała

Załączniki: