Brak treści artykułu

Załączniki:

Protokół Nr XIV/20 z obrad XIV Sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 r.