Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku informujące o wydaniu Decyzji Nr 136/LOK/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR") 10275_L033_PłockTrzepowo_003 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 33, km 57,576, dz. ew. 21/2, 21/6, 21/19 obręb 0026 Nowe Trzepowo, gm. Stara Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie.