Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2020 roku uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku szkoły podstawowej, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej ewid. nr 2 w miejscowości Wyszyna, gmina Stara Biała, powiat płocki, województwo mazowieckie.