Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
określona Uchwałą Nr240/XXVIII/21
Rady Gminy Stara Biała
z dnia 25 listopada 2021 roku

 

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  a. od samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 480,00 zł
  b. od samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 580,00 zł
  c. od samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 680,00 zł
 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia , stawki podatku wynoszą:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna
  (osie jezdne)
  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
  inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Dwie osie
  12 13 1100,00 1100,00
  13 14 1100,00 1100,00
  14 15 1100,00 1100,00
  15   1100,00 1307,00
  Trzy osie
  12 17 900,00 900,00
  17 19 1100,00 1100,00
  19 21 1450,00 1450,00
  21 23 1450,00 1450,00
  23 25 1450,00 1645,00
  25   1450,00 1645,00
  Cztery osie i więcej
  12 25 1250,00 1250,00
  25 27 1250,00 1250,00
  27 29 1450,00 1726,00
  29 31 2130,00 2560,00
  31   2130,00 2560,00
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1000,00 zł
 4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna
  (osie jezdne)
  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
  inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Dwie osie
  12 18 1450,00 1450,00
  18 25 1450,00 1450,00
  25 31 1450,00 1450,00
  31   1680,00 2023,00
  Trzy osie i więcej
  12 40 1500,00 1798,00
  40   2210,00 2660,00
 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 250,00 zł

 6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna
  (osie jezdne)
  z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
  inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Jedna oś
  12 18 600,00 600,00
  18 25 600,00 600,00
  25   600,00 600,00
  Dwie osie
  12 28 600,00 600,00
  28 33 1120,00 1120,00
  33 38 1120,00 1348,00
  38   1480,00 1774,00
  Trzy osie i więcej
  12 38 820,00 984,00
  38   1110,00 1337,00
 7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  a. mniejszej niż 22 miejsca - 600,00 zł
  b. równej lub większej niż 22 miejsca - 1200,00 zł