Brak treści artykułu

Załączniki:

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2023 roku
Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji 2023