Link do postępowania na platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-65b9ca1e-32b8-11ee-9aa3-96d3b4440790Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wynajem sprzętu 2023
SWZ wynajem sprzętu 2023
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty